prijzen en condities

 

Attentie
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor de activiteiten van YogaKeppel gehouden in Laag-Keppel. Voor de algemene voorwaarden van de lessen in Arnhem gelden de condities en prijzen die staan op de site van MindfulnessInMotion https://mindfulnessinmotion.nl/algemene-voorwaarden/
Voor lesprijzen / abonnementen locatie Arnhem check https://mindfulnessinmotion.nl/praktische-informatie/prijzen/

 

Inschrijving voor yogales of ademtherapie bij YogaKeppel betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Algemene informatie
De lessen vinden plaats op maandagavond bij FysioPlus in Hoog-Keppel.
Bel of mail om te informeren of er nog plaats is in de groep. 

 

Aanmelding en betaling
Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst van inschrijving.
Aanmelding voor de lessen in Hoog-Keppel kan via de mail info@yogakeppel.nl.
Betaling geschiedt voorafgaand aan de lessen. Je inschrijving is definitief zodra het verschuldigde bedrag is ontvangen op
Iban: NL29RABO 01 32 26 54 35 t.n.v. M.A. Toepoel-Meeuwisse. 

KvK nummer 75884518

 

Lesprijzen voor de yogalessen In Hoog-Keppel bij Mirjam Toepoel
De yogalessen duren 75 minuten.
Van september t/m december is er een lessencyclus van ca. 15 lessen.
Van januari t/m juni is er een lessencyclus van  ca. 20 lessen.
Een lessencyclus of abonnement wordt vooraf in rekening gebracht.
Prijs: € 12,= per les. 
Losse les*  € 13,=
Individuele yogales 75 minuten  € 60,=
Ademsessie 45 minuten (individueel)  € 50,=

* Cursisten die een abonnement kopen hebben een gegarandeerde plek in de groep.
Losse lessen kunnen gevolgd worden mits er plaats is in de groep.
Eventuele extra zomerlessen in juli-augustus vinden plaats in overleg op basis van belangstelling.

 

Annuleren
Bij annulering door de cursist tot twee weken van tevoren van een activiteit (les, lessencyclus, workshop, ademsessie) wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Na twee weken voor aanvang (1e bijeenkomst) is geen annulering meer mogelijk.
Als je je deelname beëindigt voor het einde van de lessencyclus, wordt je cursusgeld niet gerestitueerd.
Als een bijeenkomst niet door kan gaan, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, wordt de cursist hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld en zal de bijeenkomst wanneer mogelijk worden verzet.
Het niet behalen van het minimaal benodigde aantal aanmeldingen kan reden zijn voor annulering van een cursus, workshop of andere activiteit. Eventueel vooruit betaald cursusgeld wordt dan gerestitueerd.

 

Opzegging
Een lessencyclus is niet tussentijds opzegbaar.
Na afloop van een lessencyclus eindigt de overeenkomst en kun je je uiteraard opnieuw opgeven voor de volgende cyclus.

 

Vakanties
De yogalessen lopen van september t/m december en van januari t/m mei-juni met inachtneming van de schoolvakanties van de regio Midden. Er zijn geen lessen op alle algemeen geldende, christelijke en nationale feestdagen.

Afmelden voor lessen
Meld je zo snel mogelijk af (via de app of telefoon) als je een les niet kunt volgen. Daarmee geef je iemand anders, die een les wil inhalen of een losse les wil volgen de ruimte jouw plek in te nemen.

 

Inhalen van lessen
Een gemiste les kun je in inhalen op een ander tijdstip, mits er ruimte is in de andere groep.

 

Losse lessen/proeflessen
Er blijft verder de mogelijkheid om een proefles of losse les te volgen mits er ruimte is in de les van jouw keuze.

 

Aansprakelijkheid
YogaKeppel (of de docent) is niet aansprakelijk voor blessures/ziekten, die tijdens de les, workshop of ademsessie worden opgelopen door de deelnemer.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar fysieke en psychische welzijn.
De deelnemer weet dat als hij/zij bepaalde oefeningen, om welke redenen dan ook, niet kan of wil doen, hij/zij op geen enkele wijze verplicht is deze oefeningen te doen.
De lessen en workshops zijn geen vervanging voor therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.
De ademsessies zijn geen vervanging voor geneeskundige behandeling.
Het is raadzaam klachten of blessures voorafgaand aan de les, workshop of ademsessie aan de docent te melden.
Daar waar mogelijk zal de docent er rekening mee houden en/of alternatieve oefeningen aanbieden.
Daarnaast biedt de docent in de les altijd ruimte voor het zelf kiezen van een eigen vorm van de oefening.
Indien je twijfelt of je kunt deelnemen aan yogalessen of andere activiteiten van YogaKeppel, raadpleeg dan eerst een arts.
YogaKeppel (of de docent) is niet aansprakelijk voor ongebruikelijke of onvoorspelbare gebeurtenissen waaronder pandemieën en een daaruit voortkomende lockdown, stakingen, terrorisme, natuurrampen, ongelukken door derden, technische problemen met de accommodatie, brand, diefstal overstroming en weersomstandigheden. In het geval van een/meerdere bovenstaande omstandigheden zijn terugbetalingen en compensaties niet mogelijk.

Bij een door de overheid opgelegde lockdown zullen de lessen online worden gegeven.